ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ |

ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ enhance ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କୁକିଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ | ଏହି ସାଇଟ୍ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିବା ଜାରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମର କୁକିଜ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି | ଅଧିକ ସୂଚନା |
ପ୍ରତି ତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି | ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ୟୁନିଟ୍ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ | କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଏ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିପଜ୍ଜନକ ହେଲେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯାଏ |
ଆଇନ୍ ସାଇନ୍ସର କବ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସ୍ଥିର ଜ organic ବ ଯ ound ଗିକ (VOC) ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ପିନ୍ଧାଯାଏ | ଏହା ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |
ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିପଦର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ୍ସପୋଜର ସ୍ତରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନୀରିକ୍ଷଣ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସର୍ଭେ କରନ୍ତି | ଏଗୁଡିକ ସାଧାରଣତ specialized ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ଆଇନ୍ ସାଇନ୍ସ କବ୍ ଭଳି ତଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିଥାଏ |
ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ ଆହ୍ .ାନର ସମାଧାନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି ବ୍ୟୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ କ ques ଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି |
ଏହା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ବିପଦର ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଘୋର ଏକ୍ସପୋଜରର ସ୍ short ଳ୍ପ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫଳାଫଳର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଏହା ବ୍ୟବସାୟ ମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିକାଶ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ |
ସମସ୍ତ PID ଡିଟେକ୍ଟରଗୁଡିକ ପରି, ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ is ାନ ହେଉଛି ଆର୍ଦ୍ରତାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ / ନିମ୍ନ ପ reading ିବା | ଆଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ମିନିପିଏଡ୍ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆର୍ଦ୍ରତାର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିଥାଏ |
ଯେକ risk ଣସି ବିପଦକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦିତ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବଦଳାଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଶ way ଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟତ the ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଯଦି ପିପିଏ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ |
ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଟେକ୍ଟରଗୁଡିକ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଯାହା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନଗୁଡିକର ଦୂର ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ |
ଏହି ଛୋଟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ପ୍ରୟୋଗରେ ଗୁରୁତ୍ are ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିପଦ ଘଟିପାରେ | ଚଳପ୍ରଚଳ ଏବଂ ସ୍ଥିର ହେବା ସମୟରେ ଅପରେଟରଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ |
ମନିଟରିଂ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ “ବାୟୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ” କୁ ବୁ refers ାଏ, କିନ୍ତୁ ଜ bi ବିକ ନମୁନା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରେ, ଯେପରିକି ପରିସ୍ରା କିମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ।
ଡାଟା ଲଗରଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଡିଟେକ୍ଟର୍ ସହିତ ION କବ୍ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରି, VOC ଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ମନିଟରିଂ ହାସଲ କରାଯାଇପାରେ | ଡାଟା ଲଗିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସପୋଜରକୁ ପରିମାଣ କରିଥାଏ | ଏହା ପରେ ପାଳନ କରାଯାଇପାରେ, ବୁ understood ିହେବ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ |
ଶ୍ hing ାସକ୍ରିୟା ଜୋନ୍ରେ ପରିହିତ, କବ୍ 10.6 eV ବ୍ୟକ୍ତିଗତ VOC ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଟେକ୍ଟର୍ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର ଜ organic ବ ଯ ounds ଗିକଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ |
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ଆରୋମାଟିକ୍ ଯ ounds ଗିକ (TAC) ର ସଠିକ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ମନିଟରିଂ ପାଇଁ କବ୍ TAC 10.0 eV ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବେନଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ମନିଟର |
ଆୟନ ସାଇନ୍ସ।
ଆଇନ୍ ସାଇନ୍ସ। ”ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ଏକ୍ସପୋଜର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା” .AZOM। ମାର୍ଚ୍ଚ 19, 2022 ..
ଆଇନ୍ ସାଇନ୍ସ। ”ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ଏକ୍ସପୋଜର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା” .AZOM.https: //www.azom.com/article.aspx? ArticleID = 21394। (19 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି)
ଆଇନ୍ ସାଇନ୍ସ .2022ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଏକ୍ସପୋଜର ଉପରେ ନଜର ରଖି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ | ମାର୍ଚ୍ଚ 19, 2022, https://www.azom.com/article.aspx?Ar ArticleID = 2194
AZoM JAIST ର ଡକ୍ଟର ରାଜଶେକର ବାଦାମଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିକଶିତ ଆନାଡ ଫ୍ୟାକେସନ୍ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯାହା ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀର ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିପାରେ |
AZoM ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକ ମାଇକେଲ ଜୁଏଟ୍ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଯାହା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ଜୀବାଣୁ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଉପଯୋଗୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏସିଟୋନ୍ ଏବଂ ଆଇସୋପ୍ରୋପାନୋଲରେ ପରିଣତ କରେ |
ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ, AZoM ନମୁନା ଆବରଣ ଏବଂ ଏହା କିପରି SEM ଇମେଜିଙ୍ଗରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, କୋରମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆନ୍ନା ୱାଲ୍କିଭିକ୍ଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ |
ମାଇକ୍ରୋଟ୍ରାକର ଷ୍ଟାବିନୋ ଜେଟା ଜେଟା ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଏବଂ କୋଲଏଡାଲ୍ ସ୍ଥିରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଟାଇଟ୍ରେସନ୍ କରିଥାଏ |
ମାଇକ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ ର BELPORE ସିରିଜ୍ ମର୍କୁରୀ ପୋରୋସିମିଟରଗୁଡିକର ସଠିକ୍ ଆକାରକୁ 1 ମିମିରୁ 3.6 nm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ |
ଆଇନ୍ ସାଇନ୍ସର ଟାଇଗର ହେଉଛି ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡହେଲ୍ଡ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ଯାହା VOC ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ ଅଟେ | ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମାର୍ଚ -19-2022 |